Some courses are available in english.

BoW Basics of watertechnology

In this course you'll find 14 modules which contain the basics of water technology. At the end of the course you can take a test, if you pass this test (90% correct answers) you earn a certificate.

Good luck, we hope you enjoy the course!

The Delta Learning in Water team

WW Welkom in de Watersector

Jaarlijks komen er enkele honderden medewerkers vanuit andere technische sectoren naar de watersector. Deze cursus behandelt in sneltreinvaart de belangrijkste ontwikkelingen aan de hand van 5 thema's.

Het eerste thema is afvalwaterzuivering, door Witteveen&Bos.